Boekgegevens
Titel: Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Serie: Jan en Kasper Luiken's werken, dl. 7-8 no. 36-37
Auteur: Luyken, Jan
Uitgave: Leiden: A.W. Sijthoff, 1890-1891 *
Oorspr.: 1708
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 337 F 4,5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205869
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbel, Emblemata (teksten), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
116 BESCHOUWING DER WERELD.
Mattheus XIII: 47, 48, 49,
Wederom is het Koningryk der hemelen gelyk een net
geworpen in de Zee, en dat allerlei soorten [van vissen]
t'zaamen brengt:
Het welke wanneer het vol geworden is, [de vissers] aan
den Oever optrekken, en nederzittende leezen het goede
uit in [haare] vaten, maar het quaade werpen zy wech.
Alzo zal het in de voleindinge der eeuwen weezen; de
Engelen zullen uitgaan, en de booze uit het midden der
rechtvaardigen afscheiden.
Romeinen VI: 13.
Noch en stelt uwe leden niet der zonde tot wapenen
der ongerechtigheid: maar stelt u ze)ven Gode, als uit de
dooden leevendig [geworden] zynde, en [stelt] uwe leden
Gode tot wapenen der gerechtigheid.
En Vers 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.
"Weet gy niet dat wien gy u zeiven stelt tot dienstknech-
ten ter gehoorzaamheid, gy dienstknechten zyt des geenen
dien gy gehoorzaamt, of der zonde tot de dood, of der ge-
hoorzaamheid tot gerechtigheid?
Maar Gode zy dank, dat gy [wel] dienstknechten der
zonde waart, maar [dat] gy [nu] van herten gehoorzaam