Boekgegevens
Titel: Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Serie: Jan en Kasper Luiken's werken, dl. 7-8 no. 36-37
Auteur: Luyken, Jan
Uitgave: Leiden: A.W. Sijthoff, 1890-1891 *
Oorspr.: 1708
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 337 F 4,5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205869
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbel, Emblemata (teksten), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
BESCH OütvING DER WERELD. 113
Mattheus XVIII: 2, 3, 4.
En Jezus een kindeken tot hem geroepen hebbende,
stelde dat in 't midden van haar.
En zeide, voorwaar zegge ik u, indien gy u niet en ver-
anderd, en word gelyk de kinderkens, zo en zult gy in het
Koningryk der Hemelen geensins ingaan.
Zo wie dan hem zeiven zal vernederen gelyk dit kinde-
ken, deze is de meeste in het Koningryk der Hemelen.
Lukas XII: 32.
En vreest niet. gy klein kuddeken: "Want het is uwes
Vaders welbehagen u-lieden het Koningryk te geeven.
2 Korinthen IV : 6, 7.
Want God die gezegt heeft dat het licht uit de duister-
nisse zoude schynen, is de geene die in onze herten ge-
scheenen heeft, om [te geeven] verlichtinge der kennisse
der heerlykheid Gods in 't aangezichte van Jezus Christus.
Maar wy hebben dezen schat in aarden vaten, op dat de
uitneementheid der kracht zy Godes, en niet uit ons.
É