Boekgegevens
Titel: Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Serie: Jan en Kasper Luiken's werken, dl. 7-8 no. 36-37
Auteur: Luyken, Jan
Uitgave: Leiden: A.W. Sijthoff, 1890-1891 *
Oorspr.: 1708
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 337 F 4,5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205869
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbel, Emblemata (teksten), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
BESCH OütvING DER WERELD. 109
De hooge oogen der menschen zullen vernedert worden,
en de hoogheid der mannen zal neder geboogen worden,
en de Heere alleen zal in dien dage verheven zyn.
Want de dag des Heeeen der Heirschaaren zal zyn tegen
allen hoovaardigen en hoogen, en tegen allen verhevenen,
op dat hy vernedert worde.
En tegen alle hooge en verhevene cederen van Libanon,
en tegen alle eiken van Basan.
En tegen alle hooge bergen, en tegen alle verhevene
heuvelen.
En tegen allen hoogen toren, en tegen allen vasten muur.
En tegen alle scheepen van Tharsis, en tegen alle ge-
wenste schilderyen.
Lukas XVI: 19.
En daar was een zeker ryk mensche, en was gekleed
met purper en zeer fyn lynwaad, leevende alle dagen vro-
lyk en prachtig.
1 Petrus III: 3, 4.
Welker versiersel zy, niet 't geene uiterlyk is, [bestaande]
in het vlechten des hairs, en omhangen van goud, of van
kleederen aan te trekken:
Maar den verborgen mensche des herten, in het onverderf-
felyk [versiersel] eens zachtmoedigen en stillen geests, die
kostelyk is voor God.