Boekgegevens
Titel: Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Serie: Jan en Kasper Luiken's werken, dl. 7-8 no. 36-37
Auteur: Luyken, Jan
Uitgave: Leiden: A.W. Sijthoff, 1890-1891 *
Oorspr.: 1708
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 337 F 4,5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205869
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbel, Emblemata (teksten), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
BESCH OütvING DER WERELD. 107
A2s gy laatdunkend word,
Denkt wat *er aan u schort.
De Paauw steekt boven veelen uit,
Van 't groot geslacht en soort der veeren;
Doch wien behaagd zyn slecht geluid,
Om 't luist'rend oor daar toe te keeren?
Al zyn Sieraad is maar voor 't oog,
Behalven die twee zwarte voeten:
Hy heft zyn pronk met moed om hoog,
Doch die zal haast weêr vallen moeten,
Wanneer hy deze pooten ziet,
Dewyl hy nevens dit aanschouwen,
(Geraakt tot schaamte en verdriet)
Zyn trotse moed niet kan behouwen.
Wat ziet m'er veel van Paauwen aard,
Die opgeschikt met schoone kleeren,
(In yd'le oogen lief en waard)
Met pracht en moed voor 't oog braveeren?
Maar let men eens op haar geluid,
Hoe 't werk van binnen staat geschooren,
Zo komt' er niets beniinlyks uit.
Dat waardig is om na te hooren.
Want al den ophef en den zang,
Is van de wereld en haar dingen.
En al haar heele leven lang,
Is dit het deuntje dat zy zingen.
En anders is 'er niets; hoewel
Daar veeltyds onder komt te speelen,