Boekgegevens
Titel: Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Serie: Jan en Kasper Luiken's werken, dl. 7-8 no. 36-37
Auteur: Luyken, Jan
Uitgave: Leiden: A.W. Sijthoff, 1890-1891 *
Oorspr.: 1708
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 337 F 4,5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205869
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbel, Emblemata (teksten), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
BESCH OütvING DER WERELD. 103
Hoe hooger goed, Hoe meer behoed.
Graauw Mosjen, onder 't klein gediert,
Dat in de lucht en op der aarden,
Zo wel gemoed en weelig tierd,
Al zyt gy zeer gering van waarden:
't Is hoog, wanneer 't gemoed betracht,
Hoe gy, zo laag, in graad gezeten.
Van d'allerhoogste word gedacht.
En voor hem niet en zyt vergeeten.
Dat troost het menschelyke hert.
Op dat hy uit dien spiegel leere,
Hoe hy veel min vergeeten werd,
Of ongedacht zy by den Heere.
0 Ziel vergeet gy zyner niet,
Hy zal u nimmermeer vergeeten.
Die alles van naby beziet.
En d'oorsprong is van alle weeten.
Erkent die groote waardigheid.
En 't heil van zulk een grooten zegen,
Dat d'allerhoogste Majesteit,
Zyn oogen heeft op uwe wegen.
Den Koning die het land regeerd,
Mag uwe naam, noch staat niet weeten,
Op dat gy by hem wierd ge-eerd,
En hoog in achting waard gezeten:
Maar God, die niemant hooger heeft.
Weet al uw gantse doen en laaten.
Zo gy oprecht van herten leeft.
Dien Vader zal u nooit verlaaten.