Boekgegevens
Titel: Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Serie: Jan en Kasper Luiken's werken, dl. 7-8 no. 36-37
Auteur: Luyken, Jan
Uitgave: Leiden: A.W. Sijthoff, 1890-1891 *
Oorspr.: 1708
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 337 F 4,5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205869
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbel, Emblemata (teksten), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
BESCHOUWING DER WEBELD, 101
En dat gy zoudet vernieuwt worden in den geest uwes
gemoeds:
En den nieuwen mensche aandoen, die na God geschaa-
pen is in waare rechtvaardigheid en heiligheid.
Kolossensen III: 8, 9, 10.
Maar nu legt ook gy dit alles af, [namelyk] gramschap,
toornigheid, quaadheid, lasteringe, vuil spreeken uit uwen
mond.
En liegt niet tegen malkanderen, dewyle gy uit gedaan
hebt den ouden mensche met zyne werken:
En aangedaan hebt den nieuwen [mensche] die vernieuwt
word tot kennisse, na het evenbeeld des geenen die hem
geschaapen heeft.
1 Petrus 1: 22, 23.
Hebbende [dan] uwe zielen gereinigd in de gehoorzaam-
heid der waarheid, door den Geest, tot ongeveinsde broe-
derlj'ke liefde, zo hebt malkanderen vuuriglyk lief uit een
rein herte:
Die gy wedergeboren zyt niet uit vergankelyken, maar
[uit] onvergankelyken zaade, door het levende en eeuwig-
blyvende woord Gods.