Boekgegevens
Titel: Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Serie: Jan en Kasper Luiken's werken, dl. 7-8 no. 36-37
Auteur: Luyken, Jan
Uitgave: Leiden: A.W. Sijthoff, 1890-1891 *
Oorspr.: 1708
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 337 F 4,5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205869
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbel, Emblemata (teksten), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
BESCH OütvING DER WERELD. 93
En Vers 16.
Gy en hebt my niet uitverkoren: maar ik hebbe u uit-
verkoren, en ik hebbe u gesteld dat gy zoud heenen gaan
en vrucht draagen, en [dat] uwe vrucht blyve: op dat zo
wat gy den Vader begeeren zult in mynen naame, hy [u]
dat geeve.
Galaten V: 22.
Maar de vrucht des Geests, is liefde, blydschap, vrede,
langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloove, zacht-
moedigheid, maatigheid.
Ephezen V: 9.
Want de vrucht des Geests is in alle goedigheid, en
rechtvaardigheid, en waarheid.
Philippenzen 1:11.
Vervuld met vruchten der gerechtigheid, die door Jezus
Christus zyn tot heerlykheid en prys Godes.