Boekgegevens
Titel: Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Serie: Jan en Kasper Luiken's werken, dl. 7-8 no. 36-37
Auteur: Luyken, Jan
Uitgave: Leiden: A.W. Sijthoff, 1890-1891 *
Oorspr.: 1708
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 337 F 4,5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205869
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbel, Emblemata (teksten), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
BESCH OütvING DER WERELD. 91
*t Ontfangezif Moet ook langen.
Het Hoentje neemt en geeft, haar word de kost verschooteri,
En van haar vruchtbaarheid word weêr de kost genooten:
Waar blyft de mensch, zo lang gehuisvest en gevoed.
Met daag'lyks onderhoud, van veelerhande goed?
Hy schart, en eet, en drinkt, en weet maar van verteeren,
En geeft geen vruchten, op den tafel van zyn heere.
De vruchten dien hy geeft ontfangd zyn meester niet;
Hy brengt ze buitens huis, in 't nest dat Wereld hiet.
Maakt veel gekaakel, speeld de baas, en byt de goede,
Die nut en dankbaar zyn, voor 's heeren werf en voede.
En zo men noch een. form van vruchts gelyken vind.
Zo is het schoone schyn, een leege dop vol wind.
Onvruchtbaar menschen-kind; daar zyn dan, groote reden,
Om zo van stonden aan in beter stand te treeden.
Eer dat de hand des doods zich tegens u bereid',
En 't scherpe sneimes u des levens keel afsnyd.
Wat hebt gy voedsel in uw vrucht'loosheid verslonden!
By daag d'uitweiding, en by nacht het nest gevonden,
In tyd ter beet'ring, door uw 's Heeren lang geduld.
Wiens goedertierenheid, uw maat heeft opgevuld.
Hersteld u noch, om voorts een goede vrucht te geeven.
Zo word gy hef en waard, en zult in weelde leven.
Psalm XCII: 14, 15, 16.
Die in het Huis des Heeren geplant zyn, dien zal gegee-
ven worden te groeien in de voorhoven onzes Gods.