Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 71 -
1408.
Gevecht van Tongeren.
MosseLen, sCcLVIsCh, eude spIcrInC,
iJaer ons Heeren hierbi ghedine,
Wat men scrcef hoe langhe tes leden
Dat voor Tongheren wart ghestreden.
[„lut jaer ons Heeren mecce ende viij belach de heere van
Perwijs metten lande van Ludie den elect van Beycrcn
binnen Triclit, omtrent Sinsenen, endo lacher xix weken
voren, ende in den selven jare, des sondaeghs voor sinte
Michiels-dach, dat was up de kalende van October,
eude de sondach-lettre was G, so vergaderden deez edel
vorsten: die hoochghcboren prince Jan van Bourgogncn
ende grave van Vlaenderen, ende die edel hertooeh Wil-
lem van Beyeren ende van Henegouwe, ende Philips heere
van Wassenacr, burchgrave te Leiden, met sinen ij so-
nen, ende anders vele grooter heeren, stoute rudders, ende
knecliten, daer die Ludeker quamen by Tongheren. Ende
deez voorghenoemde prince stonden af te voet, met veel
blinckender bannieren ende met grooten gheluut van trom-
pen, ende torden stoutelic in tot haren viauden, ja, dat
ooe nie ghesien en was, dat die heeren torden voor haer
bannieren. Daer ghedeechd tot eenen bitteren stride, so dat
men daer vacht bicans ij hueren, ende die Ludekers wor-
den versleghen, ende verlorent, ende daer blefFer xx™ v«
en xvj, also men seide. Ende deez blocdighe strijt ghe-
sciede te Alcch Accay, ander commen, up den dach als
voors. es."]