Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
I's:.
Bladz. 45. aaiit. 1.
- 49. „ 2.
— 56. reg. l2v. b,
65. ,, 5. V. O.
staat: losse brug lees: loose brug
s>
»
bl „ bl. 102.
kalkwater „ kalkwater -
en zie daarbij de aant. 2 van bl. (i k
fris 2 lees: fris
en verplaats aant. 2 naar bl. 56.
— 66. aant. der IFalen lees : des "Walen
67. reg. 12 v.b. yf knoopen * ,, knoopen ^
— 68. aant. reg. 2 v. o. >> op op zijne
— 69. reg. 12v.o. ft TerMuyen „ tArmuyen
—. n. „ 9 V. b. fy mach ,, mocht
— 74. „ 22 v.b. ff waere „ varre
— 75. „ 14 v.b. 9f lens „ leus
— 78. „ 8 v.o. ff haetst „ haests i
— 112. „ 20v.b. ff vermijden „ vermijden ^
121. „ 10v.o. f3 borgere ,, borgers
— 128. aant. 1 ff fuoravillaeo „ fuera vellaco
— 12S. reg, 2v.b. ft opgeslaghen ,, opgheslcghcn
— 128. „ 10v.o. tf wie wie „ wie wil
— 142. „ 15 v.o. 39 en d' „ end'
149. „ 10v.o. It Jloe Doe
— 157. „ 8 v.o. ft eerstem „ eersten
— 162. „ 22 v.b. ff wil „ wel
— 165. „ 14 V. b. ff heen „ heel
— 206. „ 12 v.b. 33 gedoemi „ genoemt
— 217. „ 2 V. b. 3f Sy Wy
— ,, „ 6 V. b. neem de „ weg.
— „ „ 17v.b. staat : Sy
— 232. „ 11 v.b. 33 Basa 3, Beza
—» 235. aant. 2 3i 1
240. reg. 1 v. o. 33 grootste ,, grootst
— 259. „ 9 V. b. 33 in comm. ,, incomm.
— 281. 4 V. 0. 33 ne „ n'a
— 282. „ 9 V.o. f3 ornes „ ores
289. „ Iv.b. 33 verveeren „ verncCrcu
365. „ 11 v.b. 33 voorts ,, voort
— 38i. „ 18 v.b. 3t Maert „ maent
416. „17 v.b. 33 s' peys „ 's i>ey5
M '