Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 06 —
Och! heren, vrouwen, mannen, ende wive.
Nu merct hoe dese -iiij' leewe claghcn,
Ende wat bliscapen dese "iiij* vrouwen driven;
Elc wille sijn leven daer na draghen;
Eest hoghe, eest neder, lü wert gheslaghen
Van der doot, die niemen en spaert.
Ons cn mach baten scat noch maghe;
Wi moeten alle die langhe vaert.
1357—1391.
Graaf Willem 1 <de Ryke) van IVamcn.
L'an ISâl, ens au mois, que tous biens abondent,
D'octembre ce fut le premier jour.
Un peu et tout devant le jour,
Prind fin en ce monde
Chou jas ly plus franc et ly plus noble que à jour descurdit tcnoit ;
Ce fut le comte de Namur, Guillaume estoit il nommé.
Des trois frères ^ fut il le derrain dc vie,
Et si n'avoit à son trépas.
Que 67 ans et quart;
Et tant fut noble et gentil.
Et garda tant bien son pays.
Qu'il fut comte dc Namur,
55 ans et eucor plus.
1 Jan II. 1330—1335, Wijt 11—1336, Filips 111.
[Het bestuur van Willem I, den krijgslustigen vorst,
was voor Namen het vreedzaamste tijdvak van zijne gcscliie-
denis; uitbreiding zijner rechten en instellingen, verbete-
ringen in beheer en uiterlijk der plaats, waarvan trouwens
weer de grafelijke schatkist op hare beurt voordeel trok,
kenteekenen zijne regering; van daar dat de lofspraak van dit
kreupele lijkdicht, ons door een oud kronieksclu:ijver reeds
als zoodanig (combien que la risme n'est dc grand artifice)
bewaard, niet onverdiend is.]