Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 414 —
tMoclit voor desen Wel anders wesen,
tis missclielijek hoe langh dat dnert!
V.
(Kr^crs-afschcid.)
Boto a dm moet ons hegheven,
Que mal negotio wordt hier ghedreven,
Dat wy moeten schampen oft ruymeu
Met onse pocken ende üuymen,
Onder eenen sciiiclicken peys oft hestandt,
Al uyt dit goede Nederlant!
IIa Catzo is oock qualijck ghcsindt,
Meynde hem hier te maecken hcmindt,
Comende van Napels seer dclicact,
Nauwclicx overcomen, siende hun quaet,
Sy moeten oock voort, al sonder sneven,
Ende onse goede Nederlanden begheven,
Serre den Conterman, met sijn ghespuys.
Lest overkomen met groot ghedruys,
In 't rooven en steelen seer dapper ter handt,
Moet oock gaen keeren uaer Enghelandt;
Want den peys oft bestant deser landen-verheven
Hun seer luttel oft niet sullen gheven.
Far la teste d'ung veau, niet wel te vreden.
Mach wederom sijn landt gaen betreden.
Hoewel hy blijft onsen naeste ghcbuyr.
Spitten, plocghen, cn spaden valt hem te suyr,
Hy hoorde veel liever dc trommel slaen,
Dan weder nae syn landt te gaen.
Hundert tausent Slappermenten wordt ooe confuys,
Qualiek betaelt te treckeu naer huys;
In somma, 't is alomme quaet bestier,
Want sonder geldt en tapt men gheen bier.
Moet ons Boto a Bios, Ma Catzo, Serre den Conterman,
Par la teste d'ung veau, ende Hundert tausent Slapi)cr-
menten begheven,
So moeten dc landou iu vreden leven.