Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 413 —
Ma (Jona catta, la mala cankere,
Bella Floreiitia, geeft ous raet!
„Niet en vertoefft, ghy Yenus jankere.
Want ghy leeft in soberen staet;
Siet dat ghy nacr Italien gaet.
En roept schou-vegher sonder leer,
Naillen en spellen. Die sullender geilen.
Want den crijgh cn deucht niet meer.""
■ Far la tele, que je porie
Moeten wij door ? — „ oui, monsieur."
Laes, madame, niet cen corte,
Brenghen wy thuys voor ons labeur;
La guerre est morte; met groot getrcur.
Moeten wij in den rouwe gaen.
En gaen wercken Op al de pereken.
Dat heeft ons dit bestant ghedaen!
y,El rohor is schoon, en ghy moet mede
Adiu goet Ser, goet conter-mau;"
Bewijst my nu cen anderen stede,
Daer iek my nu in bctoonen can!
„Goet boy, master, ick en can
Der oe niet helpen, soo ghy siet,
Gaet weven, pet breyen, Gaet schapen wcyen,
Want den crijgh en doecht er niet."
Post hondert dauscnd slendermenten,
AVat sullen wy maken, moeder mijn? —
„Mijn lieber Hans, wy en hebben geen renten,
Scouckt soo garen den coelen wijn;
Het salre noch moeten gewassen sijn.
Eer dat den coninck ous betaelt,
Soc laet ous proeven Het laut te ploeghcn,
AVant den crijgh ons provers smalt."
AVy arm beäroefdc Nederlanders,
Die den crijgh laes! hebben ghedieut,
AVy haddent oock veel liever anders,
AVant dit bestant cn is ons ghecu vrint;
Ja, waren sy soc wel ghesint,
Sy zouden leven onghetrciu-t,