Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 410 —
Door d'ambassadeurs want. Die peys quamen maken.
Lof en danckt Godt glielijcker haudt, Dat wy aen peys ghcra-
Bidt al ghelijck Voor d'edele, hoochghehoren (ken.
riiilippus, coninek groot Vant Spaensche rijck.
Voor Vrancrijck wtvercoren. Voor Enghelandt miujoot.
Al dees Monarchen groot. Met den coninek van Dencinercken,
Hebben ghedaen haer best exploot. Om den peys te versterc-
Met groot jolijt Waren sy willecome, (ken.
Al dees ghesanten vroet, Elck was verblijt.
Om d'ambassadeurs vrome, ïe sien al met spoet,
Dese peysmakers goet. Bidt voor haer t' aller uren.
Die ons van d' oorloogh' verwoet Verlossen, souder treuren.
Seer vriendelijck Malcanderen sy ontfinghen,
Dees edele hoeren wijs, Diligentelijek
Sy al te samen ghinghen, Lit collegie propijs,
Met rade wijs, Aldaer sy doen, verheven.
Hebben clck haer advijs Tot peysmaken ghegheven.
Peys en bestant. Dat is nu vast ghesloten,
Seer vast gheaccordccrt, Bly abondant,
Tusschen decs Bontghcnoten, Die peys hebben begheert,
Ghcconcludeert Bestant aen beyden sijden, (blijden.
Den veertliiensten dach April espeert, tAntwerpen met vcr-
Op Palmsondach Sachmen al d' edele heeren.
Met vreuchden sonder ledt. Met peys verdrach.
Op stadthuys bancquetecren, Eu scheercn een bancquet,
Magher noch vedt En was daer gheen ghebreken,
Die heeren vander stadt en wedt. Bleven daer niet versteken.
Met goet accoort, Soo zijn dccs hoeren machtich,
Seer vricndclijek ghescheên, Alsoot behoort,
In liefde, peys eendrachtich. Als peysmakers certeen,
Blijsehap.met cleeu T' samen aldaer bedrijven.
Ouder ai stadt ghemeente reen, Verheuchden mans en wijven.
Peys generael Is ons nu willecome,
In Belgica cerlanck , Daer principael
Ons naer vcrlanghet vrome. Om te gaen vry cn vranck,
Sonder bedwanck. Door steden en door landen.
Hierom looft Godt al met ghcdanck. En met glievouwen lian-
Elck in siju stijl, Tc lande sal florceren, (den.
Te waltr ook pubüjck, D' ambachtsman subtijl.