Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 65 —
Ku hebbic verloren onsen roedrc;
Mijn riddren, knechten, die wenen sere;
Maer, wilt mijn volc noch leven als brocdre.
Noch hopic te blivene in mijn ere."
Die derde vrouwe al lachende sprac:
, Verdddeclu'it soe es mijn name ,
Want desen landshere noit en ghebrac
Verduldicheit, in gheenre mesquame;
hl striden so creech sijn lijf noit blame.
Want voer sijn volc droech hi die soreh;
Dies es sijn ziele met Gode bequame.
Nu claeght, die leeu van Lutsenboreh!"
„Ach! vrouwe, ie elaghe u mijn mesbaer.
Óm mincn here, die nu es doot; ^
Ie wene, ie screye, ie tree mijn haer;
Want Lutsenboreh es in groter neet.
Mochticken ghecrighen, dat ware mi goet;
Maer, neenie, niet; ie hebt al verloren.
Mijn volk en eore gheen gout roet
Voer den edelsten hertoghc, die nie spie sporen!'
„Ghesaet u," sprac die vierde vrouwe.
Met eenen roeden, lachenden monde:
„Ik ben gheheten ghewareghe Rouwe;
Daer es dese edele here in vonden.
Wat hi bedreef, tenegheii stonden,
Des haddi berouwenesse, voer sine doet.
Dus es sine ziele vore Gode ghesonden.
Och! leeu van Lemboreh, elaeght uwen uoet!"
„Ach! vrouwe, ie elaghe u mijn ellinde;
Mijn hertc lijdt soe groeten pijn;
Want ie nemmermcer cdelder here en vindc.
Och! dat mijn vrouwe dus wedewe moet siju!
Doch willie 'hulpen den broeder mijn
Onser Vrouwen verwaren, in hare sale.
God, die van den watrc maecte wijn,
Verlene haer lanc lyf, sonder quale!"