Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 409 —
Dan wisten sy noeh ccnen loosen vont Van mutinaliiin op
te rechten, (viere slichten,
En beschreven die dorpen dacr terstont, Of sy wildense metten
Soe werden die hnysLiên overal geplaecht. Des nachts van ha-
Men souder oen liedeken afdichten. (ren bedde gejaegt,
Daer waeren de sommige soe seer verblijt, Om de repartitie
te maecken, (te geraecken;
En beschreven die dorpen bi-eet en wijt, Zoe wisten sy aen geit
Maer, eylasen! het is uu al verkeert, Sy hebben een ander
Haer micken dat sijn al staerten. (Icsse geleert,
En oick vcel anderen int gemeyn , Die haer by den crijch
plachten le genecren, necren,
Die moeten oick leven int gewcyn, Haer profijlen siet men mi-
Haer groote vocacien sijn al gedaen; Die plachten te rijden die
Soe siet mense deelineeren. (moeten nu gaen,
Deen voor dander nu, hoort mijn vermaen, lek en wilts haer
niet verwijten,
Ziet men in banden van ysere slaen. Het is wel om te spijten;
Sy schendent al, eleyn ende groot, Soe menigen huysman
Sy moesten 't al ontsplijten. (naeckt en bloot,
Sy meenden dat eeuwelijck dueren sou. Den huysman te
bederven, (sterven,
Van de doot cn hadden sy geenen grou, Sy en dochten niet op
Sy mogen wel bidden den Heere divijn, Dat hy se wilt gcna-
Dat sy sijn rijcke erven! (dich siju,
Orlof commisarissen triomphant, Ick bid n om een bede,
Cornels, capiteynen, en lutinaut, Ick segge adiu liier mede,
Vaendraghers, sergiants, en corporael, En alle soldaten priu-
Laet uu den huysman in vreden! (cipael:
Prineelycke Godt omnipotent, Een heer boven alle heeren!
Die van alle dingen is regent. Wilt tweedracht van ons keeren.
En haet en nijt, die quaede beest. Die ons beswaert Leeft alder-
Dat sy eendrachticheyt leeren. (meest,
III.
Bclgica plaisant, Wilt n nu verblijden,
Schoon edel Nederlandt, Want gheen vyant,
En sal u nu bestrijden, In vrede, peys, bcstant,