Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 407 —
■Met vrcuchdeu, nu verkeeren,
])e sweerden, neemt liier wel op merek..
In ploecliyscrs met eeren,
Den landlman met betrouwen want
Die sal nu lustieli bouwen H laut,
Dat gheef den Ileer der Heeren!
Maer broeders, merekt wel op bet slot,
lek segt u sonder glieeken,
En wilt doch der heerscharen Godt
Tot gramschap niet verwecken,
Ick bid u doch decs reden smaeckt,
ISiet, dat ghy met Godt ooc vrede macckt,
"VVilt den ouden Adam wttrecken.
Wat baedt den vrede van 't liehaem,
En u lusten tc ontknoopen.
Als die arm ziele bequaem
dOorloogh' sou becoopen?
Van de gramschap ick moet stellen, waut
Sulex eylaes! inder hellen brant
Sou moeten sijn gheroepen.
Soo dan verblijdt u inden gheest,
Met cerelijckc scden,
O ghy inwoonders, minst cn meest,
In dorjDcn cn in steden,
dAVcIck langhe in doleuren lach,
"U nu den vrede ghebeuren mach.
En den twist wort verircden.
Temperancia heeft Fax bydcr handt,
Concordia lofsame,
Die gaet met Justitia triumphant.
Met Charitas bequame,
Want sy des oorloehs blusters sijn.
Al decs vijve ghcsusters fijn,
Heylieh is liaren name!
Maer dees blijschap is gheschiet.
April veerthien ydoone.
Met cen hcerlijckc triiimphc siet.
En een stellagie schoone,
Soomeut wel a})probccreu mach,