Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 30G -
Ell Jam Aertscn oock ccr bewijseu vroet,
Die hiertoe waren volveerdich.
AI op des heeren stadlhuys.
Hebben sy den raedt ghehonwen,
Daer 't volck daghelijcx, met ghedruys,
Quamen sien, mannen en vrouwen,
Alsse versaemden ghelijckelijck,
Yeghelijck gheclect seer rijckelyck,
Alsoomen mocht aenschonwen.
April ses is ghesloten doen,
Daer clck na had verlanghen.
Eendrachtig bestant met herten cocu ;
Lact ons, met blijde sanghen,
Loven Godt der heerscharen goet.
Dat clck d' accoort bewaren moot,
tGheen dat wy nu ontfanghen.
Eick sal onder zijnen vijghenboom,
Met vrede, moghen rusten.
Endo ghebruycken der reden toom,
Eick naer zijns hertsen lusten,
Vol heuninck en melck sal Belgiea
Nu vlocycn, soo dat clck slaet ga
Sijn ziel, cn 't quaet wtblusten.
Den coopman to water cn to lant
Sal reysen, na syn begheeren,
De schepen sullen, seer abondant.
De steden nu avanceeren,
Met necringh' vol abondancy.
Al tot des lants playsancy,
Seer lustich assisteercn.
Borias, o Godt der baren groot!
Ende Neptunus milde.
Het scheen eylaes ! dal ghy waert doot,
Belloua wist waert schilde.
En Invidia vol moordadicheyt,
De sulcx door onglienadicheyt,
Die ons dit eyken pelde.
De laucen sullen in seysens sterck,
1 François, den Ileei van Somraelsdijk? —