Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— m —
Hflc dattet heel onder de voeten laeh,
Het gheen dat Godt versoeten mach,
dWeIck nu al is publijcke.
Den couinek gaf voleomcn macht
Aan den hertoch vol wijsheden,
Om 't landt te brenghen tot eendracht.
Dat scliier heel was vertreden,
Och, Mars! ghy int verstranghen sneeft.
Den Marquis 't vlies ontfanghen hccft,
Eu wel verdient met reden.
Inden Hacgh' is hy oock ghereyst,
Hy was daer bly ontfanghen,
Meynde dc sake ongheveyst,
Naer vrede hadd' hy verlanghen;
Nochtans eenen helt grootmoedich wis
Hy in d' oorloogh' voorspoedich is ,
Die de wapens can omhanghen.
In dees saken was hy diligent,
Alsoot wel is ghebleken,
Om dc Staten van Hollant excellent
Van desen vrede te sproken ;
Sy, als wijsc heeren machtich al,
Gaven ghehoor eendraclrtich al.
Wouden sulcx niet versteken.
l'ebruarij den neghensten dach ',
Doen saclimcn arriveeren
dAmbassadcurs, alsoo elck sach ,
De Staten om t' accordeeren;
Quamen , naer ons verlanghen fijn,
tAntwerpen daerse ontfanghen siju
Vricndelijck, dees edel heeren.
Graef Willem 2 ende Barncvclt,
Den President 3 eerwecrdich,
Miju heer van lirecdero 4 ghestelt,
Moet hy hier sijn expeerdich,
Secretaris Aertsen ^ ick prijsen moet,
1 Zie hier voren. 2 Graaf Willem Lodewijk van Nassott.
3 Ricliardot. 4 Walraven . lieer van Bredere Ie,
5 CoincUs Acrsens, GrifTier der Algemeenc Stalen.