Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 404 —
Maer wat prijs en lof can men dica
Toeschrijven, die heeft begonnen
Van bestant te spreken voor alle liên.
En sulex oock heeft verwonnen!
Bevrijdt is hy van doleuren al,
Een grooten loon hem ghebeuren sal,
Dat wy niet wtspreken en eonnen.
Salich sijn de voeten, die treden dacr
Na den vrede lofsame.
Van de bruyloft des Lams sullen sy, eenpaer.
Eten seer bequame;
Een hemelsche spijse is haer bereyt,
Soo dc Sehriftuer ons claer ooek seyt.
Kinderen Godts is haren name.
Pater Ney, die is den inventeur.
Om 't bestant te vercrijghen,
Seer grootelijcx tot ons faveur,
Hoe soumen dan verswijghen,
Zijnen lof die in memorie blijft!
Maer tot Godt men dese victorie schrijft,
Daer alle kniên voor nijglien.
Wel vijftieh jaer, oft daer ontrent,
Duerden al dees allarmen,
Niemant en quam in ons cliënt,
Eylacen ! yet beschermen;
Menich ween en wees gemacckt gewis,
Elex man ter doot gheraeckt oock is,
Maer Godt wou sulex crbcrmen.
Maer Godt, die herten cn nieren doorsiet.
En wilt ons niet verlaten,
Maer comt ous lielpcn wt verdriet,
Hy verweckt vcel potentaten.
Door dry coningen wort Mars verdreven sterck.
Want Vrancrijck, Engelant, en Dcncmerck
Comen ons uu (er baten.
Lit 's Gravenhaegh' zijn eerst vergaert
dAmbassadeurs ghelijcke,
Dacr de sake eerst is verclacrt.
Al vant heel Christenrijcke,