Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— m —
Yijf cn vijf al in ecn glielidt,
Maer de gildebroeders, als d' onvervacrdeu,
Die haer als broeders tsamen paerden,
Trocken als helden lustich int pleya ,
Voorwaer haer cruyt sy niet cn spaerden,
Eick meriteerden ecu capiteyn.
De Coloveniers, seer veel gJieiiers
Maecten sy met haer cruyt, seer luyt,
Maer ooe goetront, niet stil en stont
l)ie schermers int besluyt.
Het was seer wel der heeren danck,
Als sy hoorden, al op die vesten ,
Seer lustich der trompetten gheelanck,
Dicmen hoorden ia Oost en Westen;
Int spelen deê elck sijn besten.
Om te verwerven prijs en eer,
O Heer! keeret doch soo ten lesten,
Verleent ons gheen oorloghe meer!
Wel jnensohen acht'duysent met inacht,
liepen al om te sien dees Hén,
Door hope bloot en blyschap groot ^
Om wat goets te gheschiên.
Den Marquis heeft haer, op die reys,
Met haren staet, naer recht en reden,
Ghcconvoyecrt naer haer paleys.
Doen weder in ziju coets ghetreden.
Nu dient den Heer crachtich ghebeden.
Dat hy dees heeren allegaer
Wilt verlichten met zijn wijsheden,
(ihevcn zijn Hcylighcu Geest aen haer!
Ghebenedijt is f allertijt,
O Heer! u heylighen naem, eersaem,
Gheeft ons ghetcis dat salich is,
Onse siele hequaem.
Princelijcke God! in uwen hant
Hebt ghy de herten ende nieren,
Gheeft vj-cde in ous Nederlant,
En wilt haer herten soo regieren.
En door u ghenade haer doch bestieren,