Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 401 —
Onsen edelen heer den Marquis i,
Hevet versocht met diligenci.
Dat die ambassadeurs , seer wijs,
Souden comen met reverenci,
Hier t' Hantwerpen tot assistenci,
Om te tracteeren peys ofte bestant,
Om t'accordeeren met zijn Excellenci,
Al vant bedruckte Nederlant.
IFy hopen cd, dat God noch sal
Aensien nu onsen staet, seer quaet.
Die elck besuert, lanc heeft geduert,
En maect ons desolaet.
Den achtsten dach van February,
Ginck den Marquis, met al zijn heeren,
Buyten de stadt met herten bly,
Met ziju gheselschap om te vereeren,
Maer voor die reys moest wederkeeren,
Tot sanderdaeehs opt selve pas,
Doen sachmen 'tvolc noch meer vermceren,
Docnt recht bescheyt ghccomen was.
Den Marquis doeri, met herten koen,
Haer lustich tegen quam, ten Dam,
Daer hy door reet, soo elck wel iceet,
Als hy haer comst vernam.
Daer hy doen in zijn coetse sadt,
Daer is hy lustich wtghetreden,
Ghinck haer teghen al op den padt,
Buyten den Dam met eerbaerhedcn,
En, met fraey redelycken zeden,
Embrasseerden hy seer gratieus,
En Ilichardot zijn best meê deden,
Om t' ontfanghen d'ambassadeurs.
Den Marquis heeft, al ongesneeft,
Haer in sijn coets gheset, seer net,
Die daer expert ghetrocken wert.
Al van ses peerdcn vet.
Eick mocht aenschouwen, verstaet wei dit,
Hoe fraey dat trockcn dc Spaognaerdcn,
i Sninola.
ir. 2c