Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 30G -
Is Gode luedt gedaan, by sehelmea die gccm roveu.
Die ons slacn end' misdoen in plaetse van te staen Fro i
O Heere, die du keust ous* swareu noodt end' quale.
Die goedcrtierlyck lielpst den hulpelosen man,
Dees wolven van ons weert, end' haren loon bctale.
Wie isscr doch die hun te recht vergelden kan, Nisi tu?
Do vrede dit gespuys kaa plagen iu 't gemeeuc.
Zij krijgen H uyt den krijch, zulck volck in 't troebel vischt.
Dies 't arn>c Nederland' een goeden peys verleene.
Want du alleen ous' hoop end' alles machtich bist. Dem ISoster!
Zo zal men eerlang zien imn moedtwil algesncden,
End'^voor 'tk)utrecht 'tlaudtrecht in zijnen ouden schiju.
Zo zal men 't scherp geweer tot sickels krom versmeden.
End' d' eerste gulden eeuw end' goede tijdt zal zijn.
Zo zullen wy met lust eens mogen schrijven Finis,
Bij onze laugh eilend* end' al 't geleden quaedt;
Zo den peys maer oprecht geduerich end' lijn is.
End' dy, o goede Godt! danck zeggen vroech end' laet.
Aiidwoord der soldaten.
De boeren werden daer geheten goede lieden,
Nu werden zy tic recht boos end' ontrou geacht,
Scherpziunicli met krackeel end' valschen eedt t' ontvlieden,
Als haren landtsheer zeght, hun eysschcndc zyn pacht: Da!
Als zij die met proces lang hebben doen verlengen.
End' d' heer de halve pacht vcrpl&yt hceft, tot ccn boet
Zy hem ecn mageren gans oft ko]>pcl hoenders brengen.
End' komen zo quausuys weer bidden met ootmoet Facem.
Hy werdt noch niet befaelt, zy weten van geen tellen,
dEen pacht op d' ander loopt, zy bruycken vast ziju geit.
Wil hy dau noch o ) 't lest eeu jiacht oft twee quijtschellen,
Ü, dats eeu nobel baes, end' werdt als kacks gegroet Domine,
Zy dragen zich gelijck der landen eygen heeren,
Gaeus' uyter huere, hun de nahuer komt voor al.
Met drcygementen zy all' ander |)achters weeren,
End' roepen: nicuiandt ous 't landt oudcrhueren zal.
In diehm nostris.
Zy hebben gelts gcuocch, voor Richters, Advocaten,