Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
-- Ï92 —
Noch laet iek aen alle leghe weerden,
t)ie in'iju volck hebben ghelogicrt,
En liun om goet chiero le makeu aenveerden,.'
Ojn groote wiijuinghc so sy begeerden,
Eu hebbeu huu koffers met schat V43rciert,
Dat sy uytghestrekeu ziju en bestiert,
So met schoone woordeu als ooe met ghewelt,
En lioe sy huu voort hebben gheregiert, ,
Dat sy zijn heere vau liijster-veldt.
Wapenmakers, spoormakers, en ooe sonder falen
Sadelmakers, en makers vau buscruyt.
Die moet ick haer testament verhalen,
Opdat ickse oock als andere mach betalen,
Die moeten al ua de haven van sinte lleyn-uyt,
Al hebben sy nae haer behaghen en besluyt.
Veel geit en goedt aen mijn volcxken gewonnen,
Jae dickmael mede ghedeelt van den buyt.
Die sullen nu smelten als de sneeu van der sonnen.
Gliy m'eulders, die amunitie hebt ghemalen,
En 'tkoren vemianghelt om n eyghen profijt,
Siet toe eer ghy dat met u ziele moet betalen.
En alsoo in d' ongherechticheyt dwalen ,
Wilt u bekeereu, t' is nu meer dan tijdt,
Als ist dat ghy daer deur wel geprospereert zijt,
Eu daermede nu leeft in wellust en in vreuchden,
Eer langhe daghen wordt ghy alles quijt,
Onrechtveerdich goet en doet niemant deuchden.
Hoort noch ghy hackers oock hier overluyt,
Ohy moet mede gerekent zijn al iu mijn bende.
Dit is u testament voor mijn besluyt,
Omdat ghy, in het backen van broot eu beschuyt,
U niet recht en hebt ghequeten als den bekenden,
Ghy sult, van armoede noch, in het ende.
Niet weten wat doen deur alsulek bestieren.
Dan van beroytheit noch beedlen als arme blende,
Oft eomen in het gilt van de bancquerotieren.
Ghy brouwers, die oock niet en hebt gemist,
U bier te leughen ende seer te diunen,
ün opghctont met ghyle ende ghist.