Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 391 —
Soldcrs sonder graen, ovens sonder pasteyen,
Bcscliaemde prelaten, een bijster eonvent,
Soo datse som sittcn in droeflicyts valleyen.
Noch laet ick, aen alle groote steden ,
Veel lasten van imposten en' excijsen,
Al ist datse langhe hebben ghebeden,
Um in peyse tc sittcn end' in vreden,
Soo sullen sy behouden, niet weerdt om prijsen,
Haer mueren ghcrascert, soo men can bewijsen,
Haer torens outdcckt tot haer bederven,
Veel zynder gliedaelt die meynden te rijsen ,
Veel luiysen verandcrf in hoven cu erven.
Voorts laet ick, aen de platte landouwen,
Ghebroken casteden eu verbrande huysen,
J)e menighe moghen hun hooft wel krouwcn,
Die deur my zijn gheeomen in 't benouwen,
Oock laet icker gebroken spuyen en sluyseii,
Crcnpel eu lamme menschen deur mijn abuyse,
Kooplieden vermoort en gliebrocht t' oudere,
A^rouwen ghescofiiert, cn veel meer missuysen,
Die tc lang zijn om verhalen hier iu 't besondere.
Oock laet ick voor die mer vechten cn kijven
En met fincsseu hebben vergaert veel goet.
Den ghenen die voor ccn V een X schrijven.
Vergaderende also goudt ende silvere sehyvcn ,
Suypende daerdeur der armen bloedt,
Eiimnchiers, wocckcraers, die hier met spoet
t(Toet hebben vercregen, deur giericheyts aert.
Dat weder van hacr vertrccken moet.
En wederom voor den duyvel vaert.
Ghy schrijvers moet ick zijn ghcdachtigh,
"Want onder miju bende wort ghy ghetelt,
Ghedenckt hoe ghy, in voorleden tijt ousaclitigh,
IMoest blijven by u vendel op schans oft velt,
Niet doende dan wandelen achter de straten,
Als rentenieren oft cooplieden met spoet,
lek doot zijnde wort ghy alsdan verlaten ,
Ghcdcnekt doch mijuder, het zy u vcrnidt,
Versint: ghy whit nu gemackclic 's hecrcu gclL