Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 300 —
Deur Mars' diseipulcu uacr mija vermaeu,.
Eu desulckc meerder quaet gaeu leereu ,
lek sal daeriu voeden princen en heeren,
Soo dat ick weder sal triumpheereu,
Eu brenghcn alle landeu in verseereu,
Jae voel meer als voorcu sal icks' ruïneercn.
Eerst laet ick sommighe potentateu,
Die menich mensche hebben ten eynde gebrocht,
Deur mijn tyrannije, groot boven maten,
A^cel goets cn sehats tot haerder baten ,
Die my hebben ghedi^it als wel ])edocht,
Eu meer 't ghelt dan d' oorloge hebben gesocht,
Noehtans ontcomen zijn 's doots dangieren,
Al zijnser met teerÜnghen aengherocht,
Datse van nu voortaen hun Iwiter regieren»
Nu laet ick voor de quade tyrannen,
Die deur my hebben gedaen veel quaet,
Opt decksel van oorloge, vrouwen, kinderen, en mannen,
Gcdoot, berooft, dat sy sullen zijn verbannen.
Versteken als Cahis moordachgh zaedt;
Sy sullen zijn sondcr troost ofte raedt,
Ghcplaeglit met sieckten vol van confuysen,
Teglienspoet, tribulatie, iu een sobere staet,
Eu ten eynde ghegeten zijn van de luyscn.
Voorts laet ick allen catnpioeuen vailliant
Lof, prijs, en eere tot allen stonden,
Omdat sy haren Hecre, acu elcken cant,
Hebben helpen bescherm cu hacr vaderlant.
En in hunnen dienst hebben gheweest bevonden
llechtveerdigh, getrouwe, uiet valsch vau grondcu,
Niet wreet, tyrannigh, maer vol goede zeden,
Dies moetmen hacr altijts lof vermonden.
En wenschen huu d' eeuwighe salicheden.
Acn alle geestelijcke, goede persoonen
Laet ick voor ecu testament.
Niet seer veel goets tot haer vcrschoonen.
Also sy noch ter tydt wel souden toonen
K loostcrs ghebroken, cn kercken gheschent,
. Kelders sondcr wijn, 't is elck bekent,