Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 389 —
Ta veldt-waraut spaceereii vry,
Dell ioughcu goucrecrea bly.
Niets pretenteereu sy, üo jaghcrs op don Thiiym
le Maihtiendray mocht vast int hertc schrijven,
Keuwich suit blijven o Maget vroom vermaert,
*tBitter ghesehrcy, 'tschelden, Hrebcllichkijven,
Fax sal verdrijven d'lnim-iün beswaert,
tls vry verclaert, lant, staet, voie, eer en macht;
Swijcht spaensche Jcsuyten loos.
Al ist dat n sat spijten boos,
Hllebcl verwaten broos Wert nu niet meer gheacht.
Prius en iriuecs, dees maegt draeght rcvereuci,
Haer'Excellenei helpt mainteneereu goet,
Teghen 't fines en die d' oprecht iuteuci.
Door Mars dissenci, brenghen onder de voet;
O Fax, u groet verquickt Neêrlandt belast.
Bellum moet wech met schandeu vlicn.
Men sal moort, roof, noch branden sien;
Neerlanden-zcveuthien, Godt geef u vrede vast!
liet Tcstnmeiit van don oorlog.
Dits Testament van der oorloijlie swaer ,
Die heeft geduert soo langh en menigh jaer,
In Vlaenderen, in Brabant, in Gelderlant mede.
End' in Oceryssel en noch menighe stede. .
lek, oorloghe, mach my nu beelaghen wel,
Vïin grooter sieekteu die my brengt iu noot,
Waut ick beu iut cyiulc van mijne dagen snel,
Subijt moet ick eyuden souder vertragen fel,
AV'^ant de ure nacckt nu van mijnen doot ;
Maer eer iek vertreckc deur 'sdoots exploot,
Eu nochtans iut Nederlandt so groot bekent,
Soo wil ick achterhiien voor cleyii eu groot,
Eick in 't bysondcr, een testament.
indien ick de doot nu mach ontgaen,
Soo sal ick my tot practijeken keeren.
Om d' oorloghe noch sterker tc houden stucn.