Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— sss —
Oft, na ccn korte kalmt', ons baren groot onwcflcr, —
Ick wensch dat d' achtste inaendt dy mach zijn doodclyck,
Dat dyne schoone vrucht in 's moeders lijf verstick,
Eu zeg: adieu, bestand, en d'oorloogh kom ons weder!
Bestandsliedeken.
ISifu dicht gestelt-. Tot prijs vermeit Van het Bestand;
Die Met rebel, Zijt verelaert wel Vry volck, vry'landt.
Don tijt is hier, dat wy God moeten dancken,
Die vrede-ranckeu sprnyten nu lieflijc uyt,
dOorlochs dangier met haer bloedige stancken,
Moet nu vercrancken door het' bcstants besluyt;
Fax als een bruyt, met der laurieren croon
Verchiert, poocht om verwinnen claer
Allen twecdraclit der sinnen swaer.
Dus wilt beminnen haer, Ghy crijcht ruste ten loon.
Wech Spaenschcn wrcet, met allen u ghesellen.
Wilt niet meer quellen Hollandi maecht vereert,
T'onrecht verweet haer voorstanders rebellen,
Fax comt herstellen haer eer ghevioleert.
Dus triumpheert; ras, Fama, u trompet
Lact met claerhcyt soet clincken noch,
Haer eerbaerheyt doet blineken toch,
Nu moet selfs stincken doch Ghy die haer eer besmet.
Lof, die ghetrou decs maghet zijt gebleven.
Met goet, bloot, leven, haer eer hebt voorgestaan,
Edel Nassou, God wil u graci gheven ,
Weerdich verheven, die 'twM hert hebt gevaen;
Siet hoe belaen Invidia is bang.
Omdat ten tijden claer, nu voort,
Wert sulcken blijden maer ghehoort,
liet sirijdon swaer versmoort, Waernaer ghewenst is langh
Och hoe vreedsaem sou Belgica schoon bloeycn,
Ncermgh sal vloeyen door lustitia reyn,
Amor bcquaem met Concordia groeyen.
Door Fax hespocyen met Veritas glicmcyn,
Vry leeuwen plcyn, Lybcr mocht over duyn.