Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 387 —
Van wacr eau men ons lüud'reu?*
Yvcrt dan met dc Maciiabecn,
Strijt voor 't oprecht geloof alleen ,
Soo oock voor wijf eu kind'ren;
En toont doch gheeu ghcveyusdcu scliija,
Laet ous vrolich eu danekbaer zijn,
Vau dees groote victory,
Eendrachtich zijnen name roemt;
Emauuel alleen toecoemt
Hcchtvaerdigh d'eer en glory.
Tater JVcycn. 1
De namen dick den aert der menschen voorbcsciieyeu ,
Eu duyden 't amt dat haer na te bedienen slaet;
Siet, keert lean het is «m, keert Neyen ghy S])elt ne^u.
Dus Jem Neyen, die neyt, waer ghy hein grijpt oft laet.
Niet dat dc Pater sich op 'tcleermaken verstaet,
Geestlick cn geestich is 't neyen, daer ick vau spreke.
Met monde, niet met hand, geen cappen, maer den staet;
Ney, Patcr Ney, maer wacht dat 't garen nict en breke.
I De vrcdehaiidclaar, in Jan. IG07 hel eerst naar Holland gekomen
EIct aehtniaaiifli^ bestand.
(12 April 1G07.)
Sijt wellekom, bestand, o juweel nylgelezcn ,
Voorbode vau den Peys, elk is met dy verblijdt,
Dewyle ghy alrced*, met dijus bywezeus vlijdt,
Den schadelycken storm des oorloochs hebt belezen.
Ghy sult acht maenden lang voor ons bevrnehtet wezen.
Indien ghy, 't welck men hoopt, met eendracht swanghcr zijt,
Godt geef dy veel gelucx, opdat, te rechter tijdt,
Ecn goeden vasten Peys ons tiyt dy com gerezen.
Maer zoudt ghy, 't wert gevreest, vau tweedracht vruchtbaer
siju ,
End' onder schoon gelaet verbergen boos fenijn,