Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 386 —
Haer Admirael iaeli reddeloos,
Waerin , door nijt, den Spanjacrt boos
Selfs den brandt iieeft glieslckeii,
Soo datter zijn verbrant gliekielt,
Veerlhien van haer Schepen vernielt,
dAnder redd'loos ontweecken;
1 Spaens bloet men dacr tot wraee vergoot.
Van die onlangs waren ghedoot.
In West-Indien ontsehnldich,
Meenden te handlcn met aeeoort,
Sijn gheworght en deerlijek vermoort.
Door wreetheyt meniehvuldich,
Want, in min dan vyer uren (ijt.
Bleven verslaghen, inden strijt.
Meer dan twee duyst Spaenjaerden,
Haer Admirael blecf daer ooek dra,
Don luaa Alvares Davila,
Want men niemant en spaerden,
Vijs-Admirael cn menich vroem
Capiteyn, die ick al niet noem,
Hoe wel som deerlijek saghen ,
Sant lago heeftse niet bewaert,
Maer zijn door 't vier, water, en 't swaert,
Verbrant, versmoort, verslaghen.
Daer bleef van der Staten ghewelt:
Den Heros Heemskerck, voor vermeit,
Met Capteyn Heiulrick Janssen,
Hondert dooden vond' men terstont.
En ontrent seslich seer gliewondt.
Met schut, heel en halff lanssen ;
Dus creech der heeren Staten maeht
dOvcrwinninghe, door Gods cracht.
Van 's Conings groot Armadc,
Soo dat hy qualick in twee jaer
Verhaelen sal eonnen, voorwaer,
Sijn gheleden seheeps schade.
Wil nu Godt, den oppersten Prins,
Heji voor ous stellen allcsins.