Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 385 —
tStoiifc al in vyer, vlam ende brant,
Öoü scheen in bey de vlooteii.
Trom en Irompet, 't sloegh al alarm,
Daer was gccrijt cn een groot gecann,
Deen socht dander tc crÈncleen,
's Viants Vijs-Admirael werd moe,
't Scliip brand' hem af tot 't water toe ,
't Most al branden of drencken,
d'^Vilder begaeven haer in zee,
Maer werden haest, ter selfder stee,
Doorschoten met mosquettcn,
*t "VVelck die van de stadt Gibralter,
En van 'tcasteel, siende van ver,
Niet cn condcn beletten.
Den spaenschen Admirael ontpacyt,
Was soo ghemartelt en doornaeyt.
Dat hy began te Üouwcn,
In't lest geen naerder raet (Tn vont.
Heeft, om te drijven acn den gront,
Sijn cabel afghehouwen,
Maer d'onse sehotendcr nict min.
Met grof ghesehut, soo dapper in,
Dat sy waren ghedwongen.
Te laten waeyen ecn wit kleet.
Want 'twas suigjoor daer al te heet.
Misericord' sy songhen.
Denckt oft niet was een groote spijt.
En voor den Spai^aert een verwijt,
Dat zy mosten ghehenghen,
Recht voor haer stadt ouder 'tcasteel,
Daer uyt zy schoten coghels veel,
Haer vloot in brant tc brenghen;
Vive Orange was het woort,
tWert al doorschoten of versmoort,
Diet niet conden ontleggen,
AVant 't was tc recht Sant Marcus dach,
„Eick voor hem selven", soomen plach
Voor ecu s})rccckwoort tc scgghen.
11. ^ 2a