Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 824 —
Beval hem selfs te gaeu aea 't roer,
Ea den boegh wel te raecken.
Dat ooek deu schipper 't ancker vrocgh
Soud' laten druypeu voor den boegli,
Als liy 't wel hoorde craecken.
Den Admirael liadt oock belast,
Sijn vlagghe wel te maeeken vast;
En die nac eer soud' trachten
llaelen dos vyandts vlagghe of,
Soud' men vereeren, tot ziju lof,
Hondert stucken vau achten;
't Welck eeu trompetter,, stout en coen,
Hem niet ontsach vroom'lick te doen.
Als oock een ander mede.
Die 's viants Vijs-Admiraels vlagli
Oock boven vau dc stanghe brack,
't Welck hem verecren dede.
Den vierdea Maert dach twintich vijf.
Als 't gantsche scheeps-volck ziel en lijf
Tot Godt hadt opgheheven.
En om ziju hulp geropen aen,
Malkander troulick by te staen,
Elex eeu droack wijiis 'ghegeven ,
Deu Admirael stout voor wt liep,
„Volglit my lief elirijglisluyd'1 dat hy riep,
Nu moeten wy verwerven.
Voor Godes Woort en 's lants vrijheyt,
Prijs ende eer ons toegheleyt,
Of op zee eerlick sterven."
Hier mede zeyld' liy lustieli voort,
Klampten 't Hooft zijns viants aea boort,
Dat 't al kraeckten en bersten ,
Capteyu Lambert van llotterdam,
riucx met zijn sclüp daer tusscben quam,
Die hem hert drang eu. persten;
dAander twee ende twee ghelijck,
Aeu eeu Galioeu roopendc: strijckl '
Daer schrick'lick wert ghcscboten,
Eu lang ghevochtea haut voor haut,