Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 383 —
»
En ander oorloglis-scliepen oock,
Sijude twinticli-een t' samen,
Laghen, braveerden, lustich fraey,
Voor Gibralter al iude baey,
Om d'Hollanders te wacht eu ,
Die wt Itaeljen souden gaen,
Off derwaerls gheladen met graen,
Om d'hongcr tc versachten.
Dees daet, by den Koninck ghepleeght,
Hccft d'Adnürael Heemskerk bewceght,
Ter zeewaarts iu te varen.
Langs de Condaet en Öint Lucas,
Tot dat hy verby Calis was,
Daer zijn vianden waren,
Van als ten Oorloch wel versien,
Vol ammunicy eu crijghslieu,
En zwaer metaele stucken,
't Minste van die galioeneu dan
Hadden twechondert vijftich man.
Meenden 't sou nu wel lucken.
Ghecomen zijnd' dees plaets ontrent,
Heeftet deu Admirael ghewent,
Sijn Kaet aeu boort doen comen,
Ordre ghestelt met clooek vermaen,
lut abordeeren ende slaen,
Sulcx hy hadd' voorghenoinen,
Dats, dat hy selfs met den Capteyn
Mooy Lambart, d'Admirael alleyu
Des vyauts zoude aenvallen,
Eu d' Vijs-Admirael Alteras ,
Met den vromen Capiteyn Bras,
De naest sterckste van allen.
Voorts d'ander schepen twee en twee,
Souden te samen op de ree,
Aen een gaelioen haer voogheu;
Den Constabel deed' hy ghewach,
Gheen schoot te schieten voor hy sagh,
't AVit van zijn vijants ooghen;
Daer naer hy tot de stierman voer.