Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 382 —
lilde Maes, Wielliug ea Texel,
ïoegherust dertich sciiepen,
Alles ter oürloch wel ghemant,
Wtgheseyt eenich met provant,
Daer mede inbegrepen,
liebben voor Adjnirael ghestelt,
Den Ed'len vroom manhaften helt
Jacobus van Hcemskeroken,
Die zijnen dienst heeft aengheboón.
Meerder door liefde dan om loon,
Soomen heeft eouncn mercken.
Dees heeft ziju vloot by een vergaert.
Den zeven en twintichsten Maert,
Duysent ses hondert seven,«
Daer hy se vant wel toegherust,
Omtrent Wight, langs d' Eughelsche kust,
Die tot zijn coemst daer bleven;
Is uaer twee daghen voortglieseylt,
Hebbende zijn coers recht ghepeylt,
Naer Portugal en Spanjen,
Voor de revier van Lisseboen,
Daer Signoor lan haest cond' vermoen,
tWarau die van Orangien.
Den Geuerael met zijnen raet,
Die resolveerden mcttcr daet,
Die revier in te loopen;
Om 's Conings sehepcn alghemeyn,
Kraeeken en Galüoeiis niet kleyn
Te lichten, was zijn hoopen;
Maer zijnde uaerdcr onderricht,
Dat sommig' 't ancker hadden ghelicht,
d'Auder reddeloos laghen,
Heeft zijnen raedt ghcretracteert,
En eyndelick gheresolveert,
Den vyaut naer te jaghen.
Des hy vaeljant volchde op 'tspoor,
Creech condtschap van som'ge, die door
De straet Gibralter quamen,
Datter neghen galioenen clooek,