Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 381 —
Trompetter van Cleynsorgh outfingh.
Die 't Spaensche vlagh afliaelde ;
Woch vijftich stuciieu men oock gaf,
D;e d' Vies-Admiracls vlagh brocht af,
Eerlijck men hem betaelde;
Magellani, Candis, en Draeek,
U vlaggen strijet voor Heemskerck saeck,
Noyt sulcken eer verworvent;
Scignoor salt lang ghedencken koen.
Met heer-oom voor haer zielmis doen,
Die sonder biecht daer storven.
Prince, Heemskerck admirael reet.
Dijn doots beschrijven is my leet,
Mct hondert man dïier boven,
tSestich ghequetst, diis tghetal wis,
Daer van ons vloot bcschadicht is ,
Ecuwich salmen hem loven;
Soldacts, maetroos, wacht u d* abnys.
Hier vau te singhen int hoerhuys ,
Looft Godt van desen wercke,
Misbruyckt uiet ydel Godes Naem,
Maer cerbiedigh alle tc saem,.
Singht lof den heldt Heemskcrckc.
IL
Yervrolickt u t' saem inden Heer F
Gheeft Godt alleen prijs ende eer,
Van ziju heerlicken zeghen,
Die nu H Vereenight Nederlant,
Teghen hnn alghemeyn vyant,
Stoutmoedich heeft vercreghen,
Door *t wijs beleyt en cloeck vcrhael,
Der E. Hecr Staten Generael,
Die wel conden bespeuren,
Datmen den Spaenschen Coning groot
Geen meer afbreuck deed*, dan zijn vloot
Van Indien te scheuren.
Dies zijnder, door expres bevel,