Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
£
— 02 —
Acnsiet de Stadt van onder tot de kruyn,
''tSehijnt als besloten in eenen slereken Tliuyn,
s'Hebben geretireert, Iper g'abandonneert;
Looft Maria van Tliuyne, die ons heeft gepreservoert.
Tot een daneksegging' van dese gratie,
Soo houdt men jaerelyekx noeh de Commemoratie,
Op den eersten Sondagh van Ougat, dit wel verstaet,
Als binnen Ipre den Tlmynsehen Ümmeganek gaet;
Wanneer dat daer kommen by duysende Lien,
Om Onse Vrouw te dienen en den Ommeganek te sien.
Die ons dit Liedeken eerstmael heeft gedieht.
Het isser eenen Jongman, Boek-drueken is syne plicht,
Is 't M'ci geeomponeert, of is 't niet wel gedaen,
'k Bidde u Liefhebbers, en wilt het niet versmaen,
Ter eeren van den Thuyndagh doet dese eer,
En wilt het my eens brengen, waut het singen droogt soo seer.
Meer uytjond. Als uyt honst.
1385.
I^ijkklaelit ovcr llerfo;; lVenceII|n van Brabant,
(t 7 Dcc. 1383).
Vier leuwen claghen al te gadre
Die waren ghedraghen teeure dracht:
Si hebben verloren haren vadre.
Dies maken si rouwe ende hantgeslach.
In Lutsenborch wert hi neder bracht,
Dese edele here, van der doot; tes swaer.
Ood neme die ziele in sijnre macht;
Want hi es vore, wi en welen waer.