Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 378 —
lly sul u met springhen uog soo dwinghen,
Dat u niet cu sal lusten daeraf te singhen.
Lact dan u gecken eu stopt u becken,
Met Heeren en Princen cn wilt niet gecken,
De kat moet mauwen, maer het Calf moet flauwen,
Wat sijn dc Geusen meer als rabauwen? —
Wilt dcese lesse leeren en u bekeeren,
Opdat ghy ontgaet de straffe des Heeren.
Antwoord:
Deze pasquille te wederleggen was ick veerdigh ras,
Maer ick hebt gelaten, want tsop den cool niet weerdigh was.
1Ö07—1609.
Heemskerk.
Ontwaeekt ghy helden triumphant.
Om stryden voor het vaderlant,
lus vyants macht maect klcyn ghcschil,
Vertrout Godt die u hol pen wil.
Als hy meer heelt bewesen;
Voor Gibraltcr nu oock, int lest.
Heeft hy verstoort deu Spaenschcn nest,
ïwaelf Galioens daer waren,
Met noch meer schopen, t'haerder baet.
Om rooven, dat, in zee noch straet,
Gheen Hollants schip sou varen.
Heemskerck, als Adnikael ghestelt,
Vry willich, uiet om goet noch ghelt,
Maer 't vaderlant ten dienste,
Met een schcepsvlotc toegherust,
Zeylcnde langhs dc Spaensche cust
Om oor, DU niet om winste;
Als hy decs tydingh hadt ghehoort.
Deed den crijchsraet comcn aen boort.