Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 377 —
En maeckten daer al een groot glietier,
Ter Sluys binnen der stede.
Doen hebben die van Shiys, gelijckcr handt, Eenen raedt
t' samen ghesloten, (verzeeren groote.
Om hun te geven in graef Mauritz handt, tÈrengt Albertus in
Twee capiteynen wt Sluys seer zaen
Zijn tot graef Mauritz int leger ghegaen.
Om met hem te accordeeren.
Den XX Augustus verstaet wel mijn, Sach men int Icghcr
seer triumpheeren, (souden marceercn,
Om dat die soldaten, groot ende cleyn, Wt der stadt Sluys
Met haer volle gheweyr seer abondant,
Ooek met vliegende vendels in de handt,
Soo sachmense convoyeeren.
Danckt üodt voor dese victorie schoon. Mijn broeders hooch
verheven,
Die Godt ons edelen princen zoon. Met zijn soldaten, heeft
Spaenjaert moest daer van stonden aen uyt, (ghegeveu
Wy dancken Godt voor sulcken buyt,
Amen! so spreken wy even.
1606.
Npiiiola*» krijgsgeluk.
Pasquille, gestropt hy eeniqhe Catholijcken tot Amsterdam,
18 hept. 1606. .
Omdat Spignola is der Geusen dwingher,
Heeten sy hem Marquis den Springher.
Welaen! hy kan seer lustich springhen
Van Oldenzeel tot binnen Linghcu ,
Van Lingen tot binnen Wachtendonck,
Wat dunckt u, Geusen, van sulcken spronck?
Mijn dunckt sy is seer sterck Om te springhen binnen
Kerck, (steden;
Oock is hy dapper op siju leden Om tc si)riüglicu iu ander