Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— Cl —
„Princes, puis oy dii'e Orner
Nos testes brisons au parler,
Brugois et Gantois sont si gent,
Q,ue toujours vercz vous régner
L'orgoeil de Bruges et dc Gand.
1583.
De Tuindag vün Vpcrcn*
[Tperen werd, in den zomer van het jaar 1383 , bele-
gerd door het engelsche kruisheir, dat, door den room-
schen PausUrbanus VI, tegen Frankrijk, als den wedcr-
)aus te Avignon huldigend, ingeroepen, onder den krijgs-
laften bisschop van Norwich, in Vlaanderen getrokken was;
20,000 Gentenaars hadden zich aan de Engelschen aange-
sloten, maar hunne vereende krachten waren niet in staat
de benarde stad te veroveren; na een laatsten, hevigen
storm, op 10 Aug., gaven zij het beleg op. Ijieren vierde
nog menig eeuw de herinnering zijner verlossing, door fees-
ten cn ommegangen aan dc Lieve Vrouw, aan welke het
zijne redding toesclireef.]
Iper, ó Iper, hoe toont gy u verheugt,
Gp uwe Thuyndagli-feeste siet men u in volle vreugt,
Waerom, waerom vraegh ick dat gy dit doet?
Gy zult my antwoordt geven: omdat het moet
Geschieden, tot een danck van weldaedt u gedacn.
Door Onse Vrouw van Thuyne, die u in noodt quam bystaen;
Die eertijdts Iper heeft verlost, 't is klaer,
Waer af men heeft geviert 't Jubelee van drie hondert jaer;
Doen dese Stadt sterckelyck was bclcyt,
Vau den Engelsman, het wordt u hier geseyt:
!Maria siet het acn, die groot vermogen iieeft;
!Maria ist, die troost aen haeï* Iperlingen geeft.
Als Iper was twee maenden sterck belcyt,
Soo hebben de vyanden tegen malkander geseyt.