Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 3G805 —
Strackx sonck daer cen ander, al ginckt wat sturc:
Monsieur y mon capitaine y je vous prie pour congé;
Den derden sonck oick nacr de fransche snee ;
Les dames de Paris m'ont appelle meschante ;
So swijcht stil, daclit ick, eu doet myn beê,
Oft gaet int legher eu singt by d'Inlaute ;
Doen riep daer een w^jlf, een oyelycke dante;
Sa gasten, ti3 brant, siet to(>Ii dat men tvier blis ;
Ick sprouck op cn stack myn schuyt van cante.
Wie sou eonnen slapen daer alsuleken getier is? —
%
Genzeulust.
Compt voorts Trompetter*, slecht van verstauden.
Brengt den Jesuitseben Domphoren thoout u vermogen,
Dc geünieerde facicel beghint weer te branden,
Sy was qualick gbebluselit, fy u der scliandcu !
Den rcuck is Albertus iudcu neus ghevloghen ; .
0 Trompetter, Trompetter, ghy liebfer veel bedroghen.
Met uwen valsehen üomphorea, eleyn van virtuyteu.
Den Tambouriju cn heeft niet al gheloghen.
Dat hy verschriet was, al hielt ghijt voor cluyten.
Voor dees brandende fackel, die ghy seheent te snuyten
Met den partialcn Domphoren, seer slecht ghewrocht.
Nu sietmen den roock over tgansche lant spruyten
Deser brandende fackel, ick meyue den tocht 2
Van zijn Excellentie, die hu heeft ghebroeht
Zijnen legher voor den Grave, ick eant niet swijghen;
Compt den stanck int hof van dees banghe locht.
Ik duchte d'Infante saldcr een misval af crijghen 3.
Crijght d'Infante eeu misval, verlost sy voor den tijt
1 De Trompetter eu Tamboerijn in dit vers doelen op de heide
personen opgevoeid in den Dompiumren der Ilollantser fackel tot bluS'
singhe des Drandbriefs- endc Missive , die onlancks luit 's O raven ha ^he
ç,e%choten wierden (ü. i. het Piukkaat der Staten waarhij zij de Zuid-
Nedeilatideii aanmaanifen om de Spaansche zijde le veiiaten; 1602.
2 Den tocht van Maurits in Limburg en Krabaot, die den 18 July
1602 op het beleg van Grave nitiiep, dut hij den 19 Sept bemachtigde.
3 Ondeugeni!e ziuspeliitg op Je bekende onvruchtbaarheid der Aarts-
hertogin.