Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 361 —
Voor de wint, 't is waert beiaeht;
Op de sehansen kreet men seer,
Maer 't was roor ons al moy weer;
tWas: roeyt an, als een man, Adieu neven,
dAdmiracl is ons ghespan.
Prince, dit zijn Romeyns daden,
Waerdich in clironijck gestelt,
tis een stuck uiet om versmaden,
Eer moet hebben desen helt,
Die dit hoeft ghciiractiseert,
Hy behoorde te zijn vereert.
Met al zijn gasten fijn. Voor dees daden,
Schcnckt haer vry dc koele wijn.
IGOl—IGOi.
Beleg V.H1 Oostende.
(5 July 1601 — 20 Sept. 1604.)
I.
Hoort mans en vrouwen dit verclaren , 't Is u wel bekent,
Hoe Albertus ginck vergaren, Al voor Oostent.
Den vijfden July is hy ghetogen, Sèer excellent,
Haer vaendels inde duynen vlogen, Al voor O.
Hy beloofden 'tlant nac sijnen sinnen Seer excellent,
lek sal op Sint Jacobs dagh gewinnen Die stadt 0.
Ontrent seven hondert elooten, tis wel bekent,
Pp eenen dagh met cartouwen geschooten. Al op O.
Hondert en dertieh duysent ballen Of schootcn jent.
Heeft hy tot nu toe laten vallen Al op O.
Ik heb geschooten wel dertigh weecken Seer wel bekent,
lek sieder soo menich cogelken steken Inde wallen O.
Sy hebben met veel verraderijen, Alst is bekent,
Gesoght met vele sciiclmcrijcn Tc erijghen O.