Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 359 —
musqucticrs, de roeyers waren sittende vry voor musquetscho-
ten."Bor. — „De roeyers (ondernamen) de groote galei, de
Sehelde op en tussehen de vijandelijke schansen door, tot
voor Antwerpen te voeren; van waar zij een schip dat drie_
laageu ophadt, en 7 kleinen, terug sleepten ; terwijl de
Irorapetters 't Wilhelmus Lliezen." Wagen. „De capitey-
nen, die dit exploit gedaen hadden, waren Legier, Jacob
Michiclsz, Keiuier Cauys, Schultz, en Jan Euwers." Dor.]
Luystert toe, men sal u siughcu,
AVatter nu korts is gheschiet,
Hoe ons galley gingh bespringhen
dAdmiracl tAntwerpen, siet.
En ooek t' merctsctiip van Brussel,
Met vijf ander schepel snel.
Die daer fraey, Aende kaey, Sonder driughen,
Vast gemeert laghen seer fraey.
Dees galey, soomen mocht mercken,
Is ontrent de Scheld' gebracht,
Wel ghemonteert, tot verstercken.
Met ghesehut cn roeyers maclit,
Hondert muskettiers daer by.
En matroos die was oock bly.
Um tc gaen, Onbelaen Tot dees wercken.
Want sy steldent op gheen waen.
Noch dry sloepen daer bcneven ,
Werden hier oock by ghebracht.
Om dit garen af te weven ,
tWelck sy ooek hebben volbracht;
tls cen stuck aerdich beleyt,
Wantnien niet veel sulck een feyt
Heeft ghesien Korts^heschiêu, Wilt d' eer gbcven
Die dit werck eerst gingh bespiên.
Den lesten November even,
Op S. Andries nacht lestlccn,
Zijnse de Schelde opghedreven.
Met de vloedt, sonder ghcstcen,
Stillckens, cn wel te vrccn.