Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 357 —
Veel eéldoms wert geslagen daer.
En gevangen int openbaer. Ook d' Adm.
Die sitfen nu met droefheyt zwaer, In VI.
Eylaecen 't wasser seer bekaeyt,
De -kansse liep liun wel verdraeyt; Den Adm.
Zijn Spaengiaerts lagen daer ghesaeyt, In enz.
Tusschen de duynen cn opt velt,
Laghen de doodeu onghetelt; Den Adm.
Denckt hoe zijn harte was ontstelt, In VI.
Wie weet waer dat Albartus bleef.
Die men ooek al int dootbocck schreef; Den Adm.
Zijn volck daer kleyne vreucht bedreef, In VI,
Hen voornemen dat is ghefaelt,
Zy hebben daer gheen prijs behaclt. Den Adm.
liechtvaerdich heeftse God betaelt, In VI.
Hy sit te Woerden op het slot,
En treurt om zijnen Laberlot, Den Adm.
Want hy is doot en half verrot, In VL
Wy cregen daer, in dat exploot.
Ook twee metalen stucken groot, Van d' Adm.
Die staen te Dordrecht voor de noot, Wt VI.
Wy creghen noch*, hoort mijn gewaeeh,
Hondert acht vend'ien, 't was een plaeeh Voor d' Adm,
Die sietmen noch in 's Gravenhaecli, Al in Hollant.
Ons princen van Orangicn soouj
Die won in deze slach de croon, Van d' Adm.
Hy is geen tyranny ghewoon, Älaer vreest Godts hant.
Want doen hy zijn victory sach,
Prees God, so zijn memory plaeh, O, Atbn.
Zijn harte vol van glory lach, In VI.
Buyten Oostende voor de poort,
Mosten oock al de Spangiaerts voort Van d' Adm.
Die de Schotten hadden vermoort 2, In VI.
Dees waren gevangen inden strijt,
1 „De zegetoekenea hestonden ia 's vijands geschut, 105 veroverde
vaandelen, drie kornetten, een prachtigen standaard, den fraayen wiltcn
krijgshengst en de wapeurusting van den Aartshertog, en veel bagaadje." B,
2 Zie boven , blz. 355.