Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 35G —
Met ruyters, knechten onbelaen, O Adm., enz.
Hy sette zijn volck te schepe aen, In VI.
Al meer dan met twee duysent scheep,
Maurits zijnen aenslach begreep; Den Aclm.
Most danssen alsoo Maurits peep, In Vi.
Het was wel stout gheavontuert,
Op 's vyants bodem krijch ghevuert! Den Adm^
Die hevet met ziju volck besuert, In VI.
Doe nu Albertus dit vernam,
"Wert hy seer toornich eude gram; Den Adm.
Ras met zijn volek na Nieupoort quam, In VI.
Hy kreech twee schanssen met aeeoort,
Maer hebben noch al 't volck vermoort, Den Adm.
Boven belofte, eedt, of woort, In VI.
Het scheen daer wel een goet begin,
Doen sy hadden twee schansen in, Den Adm.
Maer 't Geusen volck schoot op de pin, In VI.
Zy kreghen twee stucken gheschuts,
Maer dat en dee hun niet veel nuts ^ Den Adm.
Die kreeg daer sclfs wat op zijn muts, In VL
De tydmg quam t' Antwerpen haest:
De Geusen vluchten, seer verbaest. Voor d' Adm,
Victory heeft men daer gheraest. Al iu Brabaut.
Albartus die bedroghen was,
Dacht dat de Geus vertoghen was; Den Adm,
Die vont dat al gheloghen was, Iu VI.
Zy toghen aen al met ghedruys,
Maer sy vonden den waert daar thuys; Den Adm.
Die droech het Indiaensche cruys, In VL
Zy meynden ous te maken ree.
Den wech om loopen inde zee, Den Adm.
De Geusen toghen 't zweert wt schee, In VI.
Zy vielen daer soo dapper aen.
Met schieten, houwen, steken, slaen; Den Adm.
Die wert daer inde slaeh gevaen, In VL
Albartus was daer self in noot,
Met al ziju ed'len kleyn en poot. Den Adm.
Daer bleelfer seveu duysent doot, In VL