Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 333 —
Door angst ben ic verslagen! Elc roept, met volle erop :
De Clapmuts moet liaes-op ! — wie duyvel sou 't ver-
dragen? —
Mijn leven-daeli Green meer verdriet te sporen,
Ick heb den slach Iu Vlaenderlant verloren i,
Mijne macht saen Die is my nu ontnomen,
Ick mach wel gaen Al na de Paus te Romen ;
Mijn heere menichfout Verslagen, jonck en out,
Dit mach ic wel beklagen; Somma, op dit termiju
Isser wel dry dozijn Gevangen en verslagen.
O, gulden jaer! Zijn dit u schoone vruchten,
Dat ic dus zwaer Iu groot verdriet moet suchten?
Moet ick alleyn Dit kruys noch langhe erven,
Ie ducht certeyn. Dat iet noch sal bcsterveu;
Helpt my, o paus propijs! Helpt cardinalen wijs!
Helpt ooe bisschoppen mede! Helpt abten algelijck,
Hel 5t ghy prelaten rije, Helpt my iu elcke stede!
Helpt Jakopijns, Helpt oock ghy Jesuyten!
Helpt Augustijus, Helpt al ghy Carmelyten !
Helpt oock Prioors, Helpt Paters, hooch verhoven!
Helpt meê Pastoors, Helpt, nichten ende neven!
Helpt Minnebroers seer groot!
Helpt meed' Carthuysers bloot!
Helpt nonnen, wilt u rassen! Helpt paep ende coster fijn!
Helpt monic en bagiju. Of 'tvet loopt sat ind assen!
1 Den slag bg Nieuwpoort; zie hieronder.
Slag bIJ NIenwpoort.
I.
tG\dde Jaer sestien hondert, July den tweeden dach.
Heeft God zijn kracht glietoont tWeIck menich mensch ver-
wondert ,
Want iu desen veltslaeh Eu wert niemand verschoont,
Hoe edel gheparsoont; Ieder moest de kop bieden,
Lustich vallende an, Gheen moest aen weCrzy vlieden,
Eick street als een crijchsman.
Graef Maurits van Nassouwen, Rydeud' als eeu vroom helt,.
IL 2:i