Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 351 —
Hy sondt ons volck uyt den Bosch kacs cn broodt,
Seggende dat sy een hart souden maken,
Couragie en moedt, eer haer den strijdt quam naken.
Met een trompetter sulcks hy haer ontboot;
Möns. Breauté dit schempen wel verstont.
Zijn bier of kaes-en-broodt hy niet begeerden,
Maer nam drie leckcr-beetjens in den mondt.
Wiens wapen hy wel alderbest verteerden.
Nadat mijn« heeren peerdt geschoten was,
Is hy flueks op een ander peert geschreden.
En heeft noch soo een wijle tijdts gestreden,
Maer 't tweede peerdt wierdt ooek geschoten ras;
Op 't derde peerdt hy niet komen en kon,
Maer heeft te voet wonderkloeckheydt doen blijcken;
Gifer sijn volek af te wijeken begon,
Soo saehmen hem den moedt noch niet bezwijcken.
Hy streed voorwaer als een vroom heldt toestaet.
Met den zijnen, wonder is daer gebleken.
Want hy noch mans en peerden heeft doorsteken.
En zijn cousijn was oock een braef soldaet;
Noch meer met hem streden als helden koen.
Hadden sommige Eransoysen trouw gebleven.
Men soude daer bedreven hebben doen.
Dat weerdigh was in een chronijck beschreven.
Neemt een exempel aen d' Orangiën-Boom,
Die in den Thuyn bloeyt lieffelijck gepresen;
In den Thuyn is 't goedt, maer in den Bosch wreet wesen,
Want den Thuyn-Wachter is Nassouwe vroom,
Hy houd sijn woordt in alles wat hy doet,
Selfs in den strijdt siet men hem niet verbiooden,
Hy is een vyandt van die daer storten bloedt.
Niet hy, als ghy, sal ymandt t' onrecht dooden.
liet Galden jaar.
De Geuse zijn In Bomlerweert gevallen,
Zy hebben mij Ontnomen, met hun allen.
Een hupse schans En daertoe sterck van muereu
1 ,,0m dieper in liet land eenigen vasten voet le houden, had de