Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— —
Soo ghy coüd binnen den Bosch geraken. Van enz.
Ghy mocht een Antwerps easteel daer maken. Keert enz.
Al waerdy hier over een maent geweecken, Van enz.
Daer soudcr soo veele van bloede niet leeeken, Keert enz.
Ghy hebt de Weert in, hoe eomder nu buyten ? Van enz.
Ontbiet veel schepen, galeyen, en schuyten, En keert enz.
Godt wil Nassouwe geuade verleenen, hier ende alom.
Dat hyse mach helpen die treuren en weenen , Dit wenscht
Bisdom.
1600.
Brcaiité en Lekkerbeetjen.
[Br,, een jong franseh edelman, die onder Mauritswas
komen dienen, had twintig manschappen uit de bezetting
van den Bosch tot een afzonderlijk gevecht tegen twintig
der zijnen uitgedaagd, hetwelk door genen onder Gerard
Abrahams, anders Lekkerbeetjen, was aangenomen; 5 Ee-«
bruary kwamen beide benden op de Vuchter heide bijeen,
en vochten moorddadig; Leiikerbeetjen sneuvelde, eii
Bréauté werd gevangen genomen, en daarop laagiiartig af-
gemaakt, In Hermans' Bijdragen voor N, Brabant, vindt
men eene verzameling van stukken tot deze geschiedenis
betrclckelijk.]
O Neroos hert, cn zijt ghy noch niet doodt.
Dat men u moordt noch allesints moet speuren!
tWelck men onlaughs by den Bosch sagh gebeuren.
Met Grobbendoncks i volck, seer vilcyn en snoot,
Aen een vroom beidt, genaemt Möns, Breauté,
Na dat hy wel cen ure was gevangen;
Die t' Geertruydenbergh als ecu vroom beidt uit reê,
Zijn twintigen, den kamp doen met verstrangen.
Desen oorspronck is mecstendeel geschiet.
Door den hooghmoed aen alle beyde zijden,
l GroljJj was Iterelhebber in den B05c]j.