Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 348 —
Bommel en Ticlsolien Weert vercoren, ïot Bomm. enz.
Hebben malcanderen eedt gesworen, Keert enz.
Sy en sullen malcanderen niet verlaten, Tot euz.
Sy hebben daertoe te cloecke soldaten, Keert enz.
Den Geldersman is op u gebeten, Van enz.
Wt haer schapraey suldy niet eten. Keert enz.
De Geldersche zijn alsoo van sinnen. Meest euz.
Sy willen doch geen tyrannen beminnen, Keert euz.
Sy willen aen u haer kragen noch wagen. Voor enz.
En u lieden met slagen verjagen, Oft enz.
Sy sullen noch, voor haer stercke schanssen, Voor enz.
Hun Switsers doen pijpen en u doen danssen. Keert enz.
U hoeren en hebben daer geen goê dagen, Voor enz.
Cleef, Munster, Westphalcn sy liever sagen, Keert enz.
Wilt weder trecken nae 't lant van Cleve, Van enz.
Dees willen u niet «en goet woort geven, Keert enz.
Wat letten u, voor de halve mane, By euz.
Dat onse palissaden daer stane, Keert enzi.
Den vierden July, 't staet te ghedincken, By enz.
Lieten de Geusen haer wapenen blinckeu. Keert enz.
Sy liebben u Ilucx van daer gedreven. Van enz.
Daer isser doen seven hondert doodt gebleven, Keert enz.
U papen, die quamen, met cruycen en vanen, By euz.
U krijg isvolck segenen voor de halve mane, Keert enz.
tEn heeft u al geen victorie ghegeven, By enz.
Twee papen, die moesten daer oock om sneven, Keert enz.
Godt helpt altoos de vcreenighde landen, Vreest enz.
'Al door de leeu met scherpe tanden. Keert enz.
Wy hebben den prins van Orangiëns sone. Tot enz.
By alle vrome spant liy de eroone, Keert enz.
Sijn gasten verrasten u volck int vangen, By enz.
Aan masten met basten sy souden u hangen. Keert enz.
Eylacen, ocharmen! is dan al 't karmen, By enz.
Wie sal u bescharmen oft oock ontfarmen. Keert enz.
Ghy meught sien met u valsche listeu. Van enz.
Om loosselijck binnen den Bosch te twisten. Keert enz.
Ghy moet ras loopen, al soudy wat sweeten, Vau enz.
De Bossenacrs sullen u wellecom heeten, Keert enz.