Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 347 -
Gheunieerde landen,
Die de hoere niet en vreest,
Weleke droncken sit vol schänden,
Op dat seven-hoofdich beest, —
Let op deu gheest;
Vergiftich ziju de spaensche vlieghen,
Wilt ghy seker zija bevrijt,
Jiespice Jinem altijt,
Ilout ooch iüt zeyl, al voor "t bedrieghen.
Oorlof, mijn Heeren Staten,
Hout u vroom, als leeuwen koen,
Ell wilt God niet verlaten,
Maer bidt hem, avont en noen,
ïot elck saysoen;
En gedooght gheen afgoderye,
Roept de Heer in uwen raet,
Nae ziju woort te wercke gaet,
U voornemen zal wel ghedyen.
1S99.
De krijg in den Bommelerwaard.
[„ In het voorjaar rukte Mendopa (de Amirant van Ar-
ragon en hoofd van het spaansche leger) met 26,000 man
voetvolk en 4000 paarden in den Bommelerwaard, om op
die wijze in Holland door te dringen. Doch Maurits was
daar om het te beletten met 16000 voetkn. en 3000 ruit.
Merkwaardig is de worstelstrijd, welke hier plaats had, niet
zoozeer met den degen als met schansarbeid en kanon.....
Het duurde echter tot iu de maand Sept., eer het spaansche
leger aftrok." Bosscha.]
Hansken van Spangiën, 'tsal u rouwen.
Voor Bommelken bom.
Dat ghy meynt de Waert in tc houwen.
Keert wederom.