Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 34'i —
Waut van daer eoemt ous't verdriet,
tEu ziju voorwaer raaer ydcl droomen.
Pluto en Mammon listioh
Schicken ous vvt 't heische hof,.
Subtyle gheesten tvvistich,
Die hier comen tot klcyuen lof.
Door daden grof,
Daer sy de Christenen mee quellen,
Hier ghesonden in dit landt.
Door den paus of spaens tyrant j
Niet goets eu comt ons wter hellen.
Mat lam is eerst ghecomen
Lit Neêrlant als eeu Kcgcut,
Wy hebben haest vernomen ,
Wat een deucht haer was ontrent;
Zy heeft gheschent
tVerbont, lant en adel verraden;
Hadde Godt ons niet bewaert.
Hier waer langh gheopenbaert
Een moort van den Parijseh' weergaden.
Doe qr.am Due dAlf moordadich,
Als een leeu wreet en seer fel,
Hy was dit lant seer schadich.
Want hy achten al 'tvolck rebel;
In zijn voorstel
Proefden wy oock terstont zijn vruchten.
Den adeldom ghedoyt.
En de Christenen verst roy t.
Met duysenden doen suchten en vluchten.
Grouwelick was zijn leven.
Als een dnyvel in menschen sclnjn;
tGecn dat hy heeft bedreven,
Salt Neêrlandt ghedachtig zijn.
Met valschen wijn,
Ginck hy 't verjaecht volck pardon schenken,
Maer van z^u ghenadicheyt.
Die hy hadde toegheseyt.
Mach Haerlem, Zutphen, Naerden gedencken.